Early morning stroll - Boswachterij Gieten

Boswachterij Gieten
Bospad boswachterij Gieten © Jurjen Veerman